Voorbeelden

Onderstaand treft u een aantal voorbeelden aan van mensen die de Regenera behandeling hebben ondergaan met links een foto van voorafgaand aan de behandeling en rechts het resultaat na 30 dagen.